Per HenrikOja

webutvikler

Kommunikasjon og utvikling hånd i hånd.

All min arbeiderfaring har vært dedikert kommunikasjon og kunnskapsformidling. Nå starter jeg som freelancer og kan tilby komplette webløsninger. Primært for mindre og mellomstore bedrifter. Mitt hovedmål er å utrydde utdaterte sider som gjør lite positivt for virksomheten.

Se min CV på Linkedin for mer om min bakgrunn:https://www.linkedin.com/in/peroja

For en mindre virksomhet handler nettsynlighet ofte om tydelig produktbeskrivelse og kontaktinformasjon. Leveres dette i en tidsriktig drakt og slik at Google-brukere finner siden vil det særs ofte gi økt kundetilfang.

Gjør du det du vil, gjør du det bra.

Webutvikling

Jeg leverer hele spekteret av webtjenster, fra ide og konsept til ferdige løsninger. Ved spesielle behov tilknytter jeg meg ekspertise på grafisk design, interaksjonsdesign, drift og strategi. Og blir oppdrag for store kan jeg videresende enten deler eller hele prosjekt. Jeg er også behjelpelig med mindre oppdrag som oppdatering av eksisterende sider eller løser tekniske floker for kunder.

Rådgiving

Kunder kontakter meg ofte for råd og jeg kan oftes hjelpe dem med å stake ut veien videre. Rørleggere bør nok ha mer fokus på å legge rør enn å lage nettsider. Oppdrag jeg har utført spenner fra en enkelt time til komplette strategier. Kunden kan få råd om hvordan løse enkle problemer. Men ofte rådgir jeg større strategiske satsinger på nettmarkedsføring. Jeg har også gjennomført en del strategirevisjoner og tredjepartsvurderinger av prosjekter.

Hosting

Jeg har driftet Linux i en eller annen form siden forrige årtusen. Har hatt Mandrake, Redhad, Mint og Ubuntu i drift. Men foretrekker Debian. Jeg har hatt kunder som har på eget initiativ dokumentert at epost og web levert av meg er mer stabilt og med mindre datatap enn Google. Jeg mener fortsatt det er viktig å sikre katteblogens oppetid. Selv om jeg i dag stort sett drifter alt på virtuelle maskiner utenfor min egen kontroll. Se https://xkcd.com/705/

I got 99 Problemsbut code 'aint one

Verktøy

Ta kontakt

Address

Feiringveien 1250, 2093 Feiring, Norway

Phone

+47 402 18 422

Epost

per@oja.no