Kommunikasjon og utvikling hånd i hånd.

All min arbeiderfaring har vært dedikert kommunikasjon og kunnskapsformidling. Nå starter jeg som freelancer og kan tilby komplette webløsninger. Primært for mindre og mellomstore bedrifter. Mitt hovedmål er å utrydde utdaterte sider som gjør lite positivt for virksomheten.

Se min CV på Linkedin for mer om min bakgrunn.

For en mindre virksomhet handler nettsynlighet ofte om tydelig produktbeskrivelse og kontaktinformasjon. Leveres dette i en tidsriktig drakt og slik at Google-brukere finner siden vil det særs ofte gi økt kundetilfang.

Prøv det!

Tjenester

Webutvikling

  • Jeg leverer hele spekteret av webtjenster, fra ide og konsept til ferdige løsninger. Ved spesielle behov tilknytter jeg meg ekspertise på grafisk design, interaksjonsdesign, drift og strategi. Og blir oppdrag for store kan jeg videresende enten deler eller hele prosjekt.
  • Jeg er også behjelpelig med mindre oppdrag som oppdatering av eksisterende sider eller løser tekniske floker for kunder.

Rådgiving

  • Kunder kontakter meg ofte for råd og jeg kan oftes hjelpe dem med å stake ut veien videre. Rørleggere bør nok ha mer fokus på å legge rør enn å lage nettsider.
  • Oppdrag jeg har utført spenner fra en enkelt time til komplette strategier. Kunden kan få råd om hvordan løse enkle problemer. Men ofte rådgir jeg større strategiske satsinger på nettmarkedsføring. Jeg har også gjennomført en del strategirevisjoner og tredjepartsvurderinger av prosjekter. 

Verktøy

  • Open kildekode er like viktig som verdiskapning som prinsipp. Internett hadde ikke vært sånn vi kjenner det i dag uten sterke personer som har halt lukka prosesser ut i lyset!
  • Publiseringssystemet Drupal er min venn. La det bli din og!
  • Linux og varianten Debian er vertskapet som gir alle mine prosjekter hotellrom.