All min arbeiderfaring har vært dedikert kommunikasjon og kunnskapsformidling. Nå starter jeg som freelancer og kan tilby komplette webløsninger. Primært for mindre og mellomstore bedrifter. Mitt hovedmål er å utrydde utdaterte sider som gjør lite positivt for virksomheten.

Se min CV på Linkedin for mer om min bakgrunn.

For en mindre virksomhet handler nettsynlighet ofte om tydelig produktbeskrivelse og kontaktinformasjon. Leveres dette i en tidsriktig drakt og slik at Google-brukere finner siden vil det særs ofte gi økt kundetilfang.

Prøv det!