Webutvikling

  • Jeg leverer hele spekteret av webtjenster, fra ide og konsept til ferdige løsninger. Ved spesielle behov tilknytter jeg meg ekspertise på grafisk design, interaksjonsdesign, drift og strategi. Og blir oppdrag for store kan jeg videresende enten deler eller hele prosjekt.
  • Jeg er også behjelpelig med mindre oppdrag som oppdatering av eksisterende sider eller løser tekniske floker for kunder.

Rådgiving

  • Kunder kontakter meg ofte for råd og jeg kan oftes hjelpe dem med å stake ut veien videre. Rørleggere bør nok ha mer fokus på å legge rør enn å lage nettsider.
  • Oppdrag jeg har utført spenner fra en enkelt time til komplette strategier. Kunden kan få råd om hvordan løse enkle problemer. Men ofte rådgir jeg større strategiske satsinger på nettmarkedsføring. Jeg har også gjennomført en del strategirevisjoner og tredjepartsvurderinger av prosjekter.